Вийшли з друку наступні нормативні документи:

Перелік нормативних документів за період січень-жовтень 2019 року

 

 

Січень 2019

 

ДСТУ OIML R 106-2:2017

Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 2. Форма звіту про випробування

 

ДСТУ OIML R 106-1:2017

Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 1. Загальні технічні вимоги. Методи випробування

 

ДСТУ EN ISO 13856-3:2016

Безпечність машин. Захисні пристрої, що реагують на тиск. Частина 3. Основні принципи побудови та випробування чутливих до тиску обмежувачів, пластин, проводів та аналогічних пристроїв

 

ДСТУ EN ISO 13850:2016

Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування

 

ДСТУ EN ISO 11691:2016

Акустика. Вимірювання шумопоглинання канальними глушниками за відсутності потоку повітря. Лабораторний наближений метод

 

ДСТУ EN ISO 9614-3:2016

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням

 

ДСТУ EN ISO 7731:2016

Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки

 

ДСТУ EN ISO 3747:2016

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці в ревербераційному середовищі

 

ДСТУ EN 61326-1:2016

Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги

 

ДСТУ EN 60598-2-11:2017

Світильники. Частина 2-11. Додаткові вимоги. Світильники акваріумні

 

ДСТУ EN 60598-2-8:2017

Світильники. Частина 2-8. Додаткові вимоги. Світильники ручні

 

ДСТУ EN 60598-1:2017

Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

 

ДСТУ EN 60332-1-3:2016

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-3. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю Метод визначення крапель/часток із запалювальною здатністю

 

ДСТУ EN 60332-1-2:2017

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт

 

ДСТУ 8820:2018

Протимінна діяльність. Процеси управління. Основні положення

 

ДСТУ 8813:2018

Метрологія. Аналізатори спектра радіочастот. Методика повірки

 

ДСТУ 8617:2016

Препарати ферментні. Правила приймання та методи відбирання проб

 

 

 

ЛЮТИЙ 2019

 

ДСТУ EN ISO 22301:2017

Безпека суспільства. Система менеджменту неперервністю діяльності. Вимоги

 

ДСТУ EN ISO 22300:2017

Безпека суспільства. Словник термінів

 

ДСТУ EN ISO 3743-1:2016

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих мобільних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Метод порівняння для випробувальних камер із твердими стінками

 

ДСТУ EN ISO 3741:2016

Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних випробувальних камер

 

ДСТУ EN 60456:2017

Машини пральні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик

 

ДСТУ EN 55032:2017

Електромагнітна сумісність. Обладнання мультимедіа. Вимоги до емісії завад

 

ДСТУ EN 55024:2017

Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості завад. Норми та методи вимірювання

 

ДСТУ EN 55015:2017

Устатковання освітлювальне та аналогічне електричне. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад

 

ДСТУ EN 55012:2017

Транспортні засоби, моторні човни та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння. Характеристики радіозбурень. Норми та методи вимірювання для захисту приймачів, розміщених поза рухомими засобами

 

ДСТУ EN 55011:2017

Обладнання промислове, наукове та медичне . Характеристики радіочастотних завад. Норми та методи вимірювання

 

ДСТУ EN 16228-7:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 7. Взаємозамінне допоміжне обладнання

 

ДСТУ EN 16228-6:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 6. Гідравлічне обладнання, обладнання для цементування та впорскування

 

ДСТУ EN 16228-5:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 5. Обладнання для спорудження стін у ґрунті

 

ДСТУ EN 16228-4:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 4. Обладнання для спорудження фундаментів

 

ДСТУ EN 16228-3:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 3. Обладнання для горизонтально направленого буріння ГНБДСТУ

 

ДСТУ EN 16228-2:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 2. Мобільні бурові установки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар’єрів і видобування

 

ДСТУ EN 16228-1:2016

Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

 

ДСТУ EN 13587:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення властивостей під час розтягування

 

ДСТУ EN 1426:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації)

 

ДСТУ EN 474-11:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Вимоги до ущільнювачів ґрунту і сміттєвих звалищ

 

ДСТУ EN 474-10:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Вимоги до траншеєкопачів

 

ДСТУ EN 474-9:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Вимоги до трубоукладачів

 

ДСТУ EN 474-8:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Вимоги до грейдерів

 

ДСТУ EN 474-7:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Вимоги до скреперів

 

ДСТУ EN 474-6:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Вимоги до землевозів

 

ДСТУ 8787:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення зчеплюваності зі щебенем

 

ДСТУ 8746:2017

Автомобільні дороги. Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2019

 

ДСТУ EN ISO 17491-3:2016

Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем)

 

ДСТУ EN ISO 16946:2017

Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на східчастий калібрувальний зразок

 

ДСТУ EN ISO 15536-1:2016

Ергономіка. Комп’ютерні манекени і шаблони тіла. Частина 1. Загальні вимоги

 

ДСТУ EN ISO 10075-3:2017

Ергономічні принципи визначення психічної робочої навантаги. Частина 3. Принципи та вимоги, що стосуються методів вимірювання та оцінювання

 

ДСТУ EN ISO 527-1:2017

Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальні принципи

 

ДСТУ ISO/IEC 27034-2:2017

Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 2. Нормативна структура організації

 

ДСТУ ISO/IEC 27034-1:2017

Інформаційні технології. Методи захисту. Безпека прикладних програм. Частина 1. Огляд і загальні поняття

 

ДСТУ ISO/IEC 18033-5:2017

Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 5. Шифри, що ґрунтуються на ідентифікаційних данихДСТУ

 

ДСТУ EN 61310-2:2017

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування

 

ДСТУ EN 61310-1:2017

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

 

ДСТУ EN 60947-7-3:2017

Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-3. Допоміжне обладнання. Вимоги щодо безпечності клемників для плавких запобіжників

 

ДСТУ EN 60702-1:2016

Кабелі з мінеральною ізоляцією та їхні виводи номінальною напругою до 750 В включно. Частина 1. Кабелі

 

ДСТУ EN 60312-1:2015

Пилососи побутової призначеності. Частина 1. Пилососи сухого чищення. Методи вимірювання робочих характеристик

 

ДСТУ EN 60065:2017

Аудіо-, відео- та аналогічна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки

 

ДСТУ EN 14682:2016

Безпечність дитячого одягу. Шнури та витяжні шнурки на дитячому одязі. Технічні вимоги

 

ДСТУ EN 14434:2009

Дошки класні для навчальних закладів. Ергономічні, технічні вимоги і вимоги щодо безпеки та методи випробування

 

ДСТУ EN 12841:2017

Засоби індивідуального захисту від падіння. Системи канатного доступу. Пристрої регулювання каната

 

ДСТУ EN 12593:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за методом Фрааса

 

ДСТУ EN 12385-4:2017

Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 4. Канати подвійного звивання для загального підіймального застосування

 

ДСТУ EN 12042:2016

Устатковання для харчової промисловості. Дозатори тіста автоматичні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

 

ДСТУ EN 12041:2016

Устатковання для харчової промисловості. Машини тістоформувальні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

 

ДСТУ EN 1427:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі

 

ДСТУ EN 10228-1:2017

Неруйнівний контроль поковок зі сталі. Частина 1. Магнітопорошковий контроль

 

ДСТУ EN 1034-8:2015

Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 8. Рафінери

 

ДСТУ EN 957-6:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 6. Бігові доріжки. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань

 

ДСТУ EN 474-12:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Вимоги до канатних екскаваторів

 

ДСТУ EN 474-5:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Вимоги до гідравлічних екскаваторів

 

ДСТУ EN 469:2017

Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників

 

ДСТУ EN 349:2016

Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

 

ДСТУ 8748:2017

Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів

 

ДСТУ 8729:2017

Мед і продукти бджільництва. Методи визначення кількості мікроорганізмів та підрахування колоній за температури 30 °С

 

ДСТУ 8723:2017

Дріжджі кормові. Методи випробування

 

ДСТУ 8720:2017

Вироби ковбасні та продукти з м’яса. Методи визначення мікробного забруднення

 

ДСТУ 8719:2017

Продукти яєчні. Технічні умови

 

 

КВІТЕНЬ 2019

 

ДСТУ IEC 60096-3:2008

Кабелі радіочастотні. Частина 3. Одножильні коаксіальні кабелі для розподільчих кабельних мереж. Загальні вимоги та випробування

 

ДСТУ ISO 13500:2017

Нафтова та газова промисловість. Матеріали для промивальних рідин. Технічні вимоги та випробування

 

ДСТУ ISO/TS 20440:2018

Інформатика в охороні здоров’я. Ідентифікація медичних засобів. Настанова щодо запровадження елементів і структури даних згідно з ISO 11239 для унікальної ідентифікації та обміну регламентованою інформацією про фармацевтичні форми дозування, одиниці подання, шляхи введення та пакування

 

ДСТУ ISO/TS 19256:2018

Інформатика в галузі охорони здоров’я. Вимоги до систем словників лікарських засобів для охорони здоров’я

 

ДСТУ ISO 17523:2018

Інформатика в охороні здоров’я. Вимоги до електронних рецептів

 

ДСТУ EN ISO 4254-1:2017

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги

 

ДСТУ EN 62368-1:2017

Обладнання аудіо-, відео-, інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки

 

ДСТУ EN 61347-2-13:2017

Пристрої керування лампами. Частина 2-13. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування з живленням від змінного та постійного струму для світлодіодних модулів

 

ДСТУ EN 61347-2-11:2017

Пристрої керування лампами. Частина 2-11. Додаткові вимоги до різних електронних кіл, які застосовують у світильниках

 

ДСТУ EN 60601-2-27:2015

Вироби медичні електричні. Частина 2-27. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик обладнання для ЕКГ-моніторингу

 

ДСТУ EN 50289-1-4:2016

Кабелі зв’язку. Вимоги до методів випробування. Частина 1-4. Методи електричних випробувань. Опір ізоляції

 

ДСТУ EN 50289-1-3:2016

Кабелі зв’язку. Вимоги до методів випробування. Частина 1-3. Методи електричних випробувань. Електрична міцність

 

ДСТУ EN 45545-3:2017

Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 3. Вимоги щодо вогнестійкості протипожежних перешкод

 

ДСТУ EN 45545-1:2017

Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 1. Загальні положення

 

ДСТУ EN 15614:2016

Одяг захисний для пожежників. Лабораторні методи випробування та технічні вимоги до одягу для гасіння пожеж на територіях із ґрунтово-рослинним покривом

 

ДСТУ EN 12642:2018

Кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Конструкція кузовів комерційних колісних транспортних засобів. Мінімальні вимоги

 

ДСТУ EN 12641-1:2018

Знімні кузови та комерційні транспортні засоби. Тенти. Частина 1. Мінімальні вимоги

 

ДСТУ EN 12594:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування

 

ДСТУ EN 12195-3:2018

Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 3. Кріпильні ланцюги

 

ДСТУ EN 12195-2:2018

Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 2. Кріпильні стяжні ремені з хімічних волокон

 

ДСТУ EN 12195-1:2018

Пристрої кріплення вантажу на колісних транспортних засобах. Безпека. Частина 1. Розрахунок сил кріплення

 

ДСТУ EN 1497:2017

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Рятувальні ремні

 

ДСТУ EN 619:2017

Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного переміщення вантажних одиниць. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

 

ДСТУ EN 618:2017

Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для механічного вантаження сипких матеріалів, крім стаціонарних стрічкових конвеєрів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

 

ДСТУ EN 617:2017

Підіймально-транспортне обладнання та системи безперервної дії. Обладнання для зберігання сипких матеріалів у силосних баштах, бункерах, резервуарах та вмістищах. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

 

ДСТУ EN 362:2017

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З’єднувачі

 

ДСТУ EN 361:2017

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла

 

ДСТУ EN 358:2017

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси для утримування і обмежування та утримувальні стропи

 

ДСТУ EN 355:2017

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори

 

ДСТУ 8791:2018

Борошно житнє хлібопекарське. Технічні умови

 

ДСТУ 2935:2018

Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення понять

 

 

ТРАВЕНЬ 2019

 

ДСТУ ITU-R BT.2025:2018

Телебачення мовленнєве. Системи стереоскопічного телебачення з форматом зображення 1280 × 720. Загальні технічні вимоги

 

ДСТУ ITU-R BT.2023:2018

Телебачення мовленнєве. Системи виробництва, міжнародного обміну та мовлення програм стереоскопічного телебачення (3DTV). Загальні технічні вимоги

 

ДСТУ EN ISO 13732-3:2016

Ергономіка термального середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнями. Частина 3. Холодні поверхні

 

ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018

Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту

 

ДСТУ ISO 22715:2019

Косметична продукція. Пакування та маркування

 

ДСТУ EN 61439-6:2017

Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 6. Система збірних шин

 

ДСТУ EN 61439-4:2017

Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 4. Спеціальні вимоги до комплектного устатковання для будівельних майданчиків (НКУ-БМ)

 

ДСТУ EN 61439-3:2017

Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 3. Розподільчі щити, застосовувані звичайними користувачами

 

ДСТУ EN 61439-2:2016

Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 2. Силове комплектне устатковання розподілення та керування

 

ДСТУ EN 61058-2-4:2017

Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-4. Додаткові вимоги до незалежно установлених вимикачів— На заміну ДСТУ EN 61058-2-4:2014

 

ДСТУ EN 61058-2-1:2017

Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-1. Додаткові вимоги до шнурових вимикачів— На заміну ДСТУ EN 61058-2-1:2014

 

ДСТУ EN 60947-7-2:2017

Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-2. Допоміжне обладнання. Клемники із захисним проводом для мідних провідників

 

ДСТУ EN 60947-7-1:2017

Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-1. Допоміжне обладнання. Клемники для мідних провідників

 

ДСТУ EN 45545-2:2017

Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 2. Вимоги щодо вогневої поведінки матеріалів та компонентів

 

ДСТУ EN 14605:2017

Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) з'єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла (типи РВ ᷀[3] та РВ [4])

 

ДСТУ EN 13034:2017

Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин (типи 6 та РВ [6])

 

ДСТУ EN 1498:2018

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Рятувальні петлі

 

ДСТУ EN 1034-7:2016

Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 7. Вимоги щодо безпечності чанів

 

ДСТУ EN 1034-4:2016

Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 4. Вимоги щодо безпечності гідророзбивачів та устатковання для їхнього завантаження

 

ДСТУ EN 1034-3:2016

Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 3. Вимоги щодо безпечності перемотувальних та намотувальних машин

 

ДСТУ EN 1034-1:2016

Безпечність машин. Машини для виготовлення та оброблення паперу. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпечності

 

ДСТУ EN 957-10:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 10. Тренажери з фіксованою передачею, чи без вільного ходу. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань

 

ДСТУ EN 957-9:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 9. Тренажери еліптичні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань

 

ДСТУ EN 957-8:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 8. Степери, клаймбери ступінчасті та клаймбери. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань

 

ДСТУ EN 957-7:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 7. Тренажери веслувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань

 

ДСТУ EN 957-5:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 5. Велотренажери та педальні тренажери для верхньої частини тіла. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань

 

ДСТУ EN 957-4:2015

Тренажери стаціонарні. Частина 4. Лави силові тренувальні. Додаткові окремі вимоги щодо безпеки і методи випробувань

 

ДСТУ EN 795:2017

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої. Вимоги та методи випробування

 

ДСТУ EN 511:2017

Рукавички захисні від холоду

 

ДСТУ EN 365:2017

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкцій щодо використання, технічного обслуговування, періодичного перевіряння, ремонтування, маркування та пакування

 

ДСТУ EN 363:2017

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Системи індивідуального захисту від падіння

 

ДСТУ EN 354:2017

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Стропи

 

ДСТУ EN 343:2017

Одяг захисний. Захист від дощу

 

ДСТУ EN 342:2017

Одяг захисний. Комплекти та предмети одягу для захисту від холоду

 

ДСТУ EN 81-73:2017

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. Режим роботи ліфтів у разі пожежі

 

ДСТУ EN 81-72:2017

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Специфічне використання пасажирських та вантажопасажирських ліфтів. Частина 72. Ліфти пожежні

 

ДСТУ EN 81-41:2016

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю

 

ДСТУ EN 81-40:2016

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 40. Сходові підіймачі та похилі підіймальні платформи для осіб з обмеженою рухливістю

 

ДСТУ EN 81-21:2016

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 21. Нові пасажирські та вантажопасажирські ліфти в наявних будинках

 

ДСТУ 8788:2018

Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Методи контролювання захисних властивостей

 

ДСТУ 8782:2018

Засоби індивідуального захисту. Бронежилети. Класифікація. Загальні технічні умови

 

ДСТУ 8659:2016

Макухи та шроти. Метод визначення пероксидного числа олії

 

ДСТУ 8606-3:2015

Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 3. Загальні вимоги щодо захисту від забруднювання мінеральними добривами

 

ДСТУ 8572:2015

Патисони свіжі. Технічні умови

 

ДСТУ 8497:2015

Консерви. Фрукти натуральні. Загальні технічні умови

 

ДСТУ 8289:2015

Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення розмірів і щільності

 

ДСТУ 7309:2019

Установки ліфтові. Ліфти класів І, ІІ, ІІІ, ІV, V та VІ. Технічні умови

 

ДСТУ 3136:2017

Птиця сільськогосподарська для забою. Технічні умови

 

 

ЧЕРВЕНЬ 2019

 

ДСТУ EN ISO 2860:2016

Машини землерийні. Мінімальні розміри оглядових отворів

 

ДСТУ ETSI EN 302 686:2018

Імпланти медичні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 402 МГц до 405 МГц. Технічні вимоги та методи випробування

 

ДСТУ ETSI EN 301 839:2018

Імпланти медичні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 402 МГц до 405 МГц. Технічні вимоги та методи випробування

 

ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2018

Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 3. Обладнання базове з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування

 

ДСТУ ISO/IEC 30105-5:2018

Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів послуг, підтримуваних інформаційими технологіями. Частина 5. Настанови

 

ДСТУ ISO/IEC 30105-3:2018

Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 3. Система вимірювання та модель зрілості організації

 

ДСТУ ISO/IEC TR 22560:2018

Інформаційні технології. Сенсорні мережі. Настанови щодо проектування в авіаційній галузі. Оперативне керування повітряним потоком

 

ДСТУ ISO/IEC TR 20002:2018

Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Керовані мережі P2P. Загальні принципи

 

ДСТУ ISO/IEC TR 18120:2018

Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Вимоги до електронних підручників для освіти

 

ДСТУ ISO/IEC 15444-3:2018

Інформаційні технології. Система кодування зображень JPEG 2000. Частина 3. Motion JPEG 2000

 

ДСТУ ISO/IEC 15026-3:2018

Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 3. Рівні цілісності системи

 

ДСТУ ISO/IEC 14841:2018

Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Приватна мережа з інтеграцією послуг. Специфікація, функційна модель та інформаційні потоки. Додаткова послуга пропозиції виклику

 

ДСТУ ISO/IEC 11770-6:2018

Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 6. Утворення ключів

 

ДСТУ ISO/IEC 15026-2:2018

Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів.Частина 2. Сценарій гарантування

 

ДСТУ EN ISO 28881:2018

Верстати. Безпечність. Електроерозійні верстати

 

ДСТУ EN 60252-2:2018

Конденсатори для двигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори

 

ДСТУ EN 60204-32:2018

Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин

 

ДСТУ EN 60143-2:2018

Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 2. Захисне обладнання для батарей послідовного конденсатора

 

ДСТУ EN 50553:2018

Залізничний транспорт. Вимоги щодо експлуатаційних можливостей у разі пожежі в рухомому складі

 

ДСТУ EN 14492-1:2018

Крани вантажопідіймальні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 1. Лебідки з механічним приводом

 

ДСТУ EN 13155:2018

Крани вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні

 

ДСТУ EN 12750:2018

Безпечність деревообробних верстатів. Верстати фрезерні чотиристоронні

 

ДСТУ EN 12622:2018

Безпечність верстатів. Гідравлічні преси для гнуття

 

ДСТУ EN 1756-1:2018

Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів

 

ДСТУ ISO/ІЕС ТR 29181-9:2018

Інформаційні технології. Мережа майбутнього. Визначення проблем та вимоги. Частина 9. Мережа всього

 

ДСТУ ISO/ІЕС ТR 18121:2018

Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Рамкова модель віртуального експерименту

 

ДСТУ ISO/ТS 9002:2017

Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2015

 

ДСТУ ISO 14034:2017

Екологічне управління. Перевіряння екологічних технологій (ПЕТ)

 

ДСТУ ISO 6673:2016

Кава зелена сира. Метод визначання втрати маси за температури 105 °С

 

ДСТУ EN ISO 17249:2017

Взуття захисне, стійке до розрізання ланцюговою пилкою

 

ДСТУ EN ISO 14120:2017

Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до проектування та будівництва стаціонарних і знімних захисних огорож

 

ДСТУ EN ISO 14119:2017

Безпечність машин. Блокувальні пристрої, зʼєднані з огорожами. Принципи проектування та вибору

 

ДСТУ EN ISO 11681-2:2017

Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 2. Пилки ланцюгові для догляду за деревами

 

ДСТУ EN ISO 11681-1:2017

Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу

 

ДСТУ EN ISO 9994:2018

Запальнички. Вимоги щодо безпеки

 

ДСТУ EN ISO 3691-5:2018

Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 5. Самохідні візки, керовані оператором, який рухається

 

ДСТУ EN ISO 2867:2017

Землерийні машини. Системи доступу

 

ДСТУ EN 61386-22:2017

Системи кабелепроводів. Частина 22. Додаткові вимоги до гнучких труб для кабелепроводів

 

ДСТУ EN 61386-21:2017

Системи кабелепроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до жорстких труб для кабелепроводів

 

ДСТУ EN 61010-2-081:2017

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-081. Додаткові вимоги до автоматичного й напівавтоматичного устатковання для аналізування та інших потреб

 

ДСТУ EN 60811-604:2016

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 604. Фізичні випробування. Визначення відсутності корозійних активних компонентів у заповнювальних компаундах

 

ДСТУ EN 60811-302:2016

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 302. Електричні випробування. Вимірювання опору постійному струму _аповню вальних компаундів за температури 23 °С та 100 °С

 

ДСТУ EN 60811-301:2016

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 301. Електричні випробування. Вимірювання діелектричної проникності заповню вальних компаундів за температури 23 °С

 

ДСТУ EN 60730-2-14:2017

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-14. Додаткові вимоги до електричних приводів

 

ДСТУ EN 60519-9:2018

Безпечність електротермічного устатковання. Частина 9. Додаткові вимоги до устатковання для високочастотного діелектричного нагрівання

 

ДСТУ EN 60519-8:2018

Безпечність електротермічного устатковання. Частина 8. Додаткові вимоги до електрошлакових плавильних печей

 

ДСТУ EN 60335-1:2017

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека.Частина 1. Загальні вимоги

 

ДСТУ EN 60598-2-22:2018

Світильники. Частина 2-22. Додаткові вимоги. Світильники для аварійного освітлення

 

ДСТУ EN 60598-2-20:2018

Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні

 

ДСТУ EN 60598-2-13:2018

Світильники. Частина 2-13. Додаткові вимоги. Світильники, заглиблювальні в землю

 

ДСТУ EN 60598-2-12:2018

Світильники. Частина 2-12. Додаткові вимоги. Світильники нічні на штепсельній вилці

 

ДСТУ EN 60598-2-7:2018

Світильники. Частина 2-7. Додаткові вимоги. Світильники переносні садові

 

ДСТУ EN 60598-2-5:2018

Світильники. Частина 2-5. Додаткові вимоги. Прожектори

 

ДСТУ EN 16247-5:2016

Енергетичні аудити. Компетентність енергетичних аудиторів

 

ДСТУ EN 15000:2017

Безпечність промислового вантажного транспорту. Самохідні навантажувачі зі змінною зоною досяжності. Технічні умови, характеристики та вимоги до випробування індикаторів і обмежників моменту поздовжнього навантаження

 

ДСТУ EN 13356:2017

Аксесуари поліпшення видимості для непрофесійного використання. Методи випробування та вимоги

 

ДСТУ EN 10213:2016

Виливки сталеві для роботи під тиском

 

ДСТУ EN 869:2016

Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності устатковання для лиття під тиском

 

ДСТУ EN 1677-6:2017

Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 6. Ланки. Клас 4

 

ДСТУ EN 1677-5:2017

Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 5. Гаки сталеві ковані вантажопідіймальні із замком. Клас 4

 

ДСТУ EN 1677-4:2017

Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 4. Ланки. Клас 8

 

ДСТУ EN 1677-1:2017

Елементи для стропів. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Елементи ковані сталеві. Клас 8

 

ДСТУ EN 710:2016

Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності машин для лиття під тиском, устатковання для виготовлення форм і стрижнів та пов'язаного з ними устатковання

 

ДСТУ EN 474-1:2016

Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги

 

ДСТУ EN 454:2016

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Змішувачі планетарні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

 

ДСТУ EN 453:2016

Устатковання для перероблення харчових продуктів. Машини тістомісильні. Вимоги щодо безпеки та гігієни

 

ДСТУ 8711:2017

Препарати ветеринарні біологічні. Методи визначення життєздатності колекційних культур мікроорганізмів

 

ДСТУ 8615:2016

Пожежна безпека. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Настанови щодо поводження з вогнегасними речовинами, використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасіння

 

ДСТУ 8598:2015

Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші молочні сухі, адаптовані для дітей віком від народження до чотирьох місяців. Технічні умови

 

ДСТУ 3760:2019

Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови

 

ДСТУ 2074:2017

Продукти перероблення овочів та фруктів. Терміни та визначення понять

 

 

ЛИПЕНЬ 2019

 

ДСТУ ETSI EN 319 403:2016

Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінювання відповідності провайдерів довірчих послуг. Вимоги до органів з оцінювання відповідності, що оцінюють провайдерів довірчих послуг

 

ДСТУ ASTM A615/ A615M:2019

Прокат гладкого та періодичного профілю з вуглецевої сталі для армування бетону. Технічні вимоги

 

ДСТУ EN ISO 19353:2017

Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист

 

ДСТУ EN ISO 16231-2:2017

Машини сільськогосподарські самохідні. Оцінювання стійкості. Частина 2. Визначення статичної стійкості та методики випробування

 

ДСТУ EN ISO 16231-1:2016

Сільськогосподарські самохідні машини. Оцінювання стійкості. Частина 1. Загальні вимоги

 

ДСТУ EN ISO 9241-112:2017

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 112. Подання інформації

 

ДСТУ EN ISO 9241-13:2017

Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 13. Настанова щодо використання

 

ДСТУ EN ISO 6682:2016

Землерийні машини. Зони зручності та досяжності органів керування

 

ДСТУ EN ISO 4254-14:2017

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 14. Пакувальники рулонів

 

ДСТУ EN ISO 3411:2016

Землерийні машини. Антропометричні дані операторів і мінімальний робочий простір навколо оператора

 

ДСТУ EN 61558-2-9:2018

Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-9. Додаткові вимоги та випробування трансформаторів та силових блоків живлення для ручних світильників класу ІІІ з вольфрамовою лампою розжарювання

 

ДСТУ EN 61204-7:2016

Джерела електроживлення постійного струму низьковольтні. Частина 7. Вимоги щодо безпечності

 

ДСТУ EN 61010-2-020:2017

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020.Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг

 

ДСТУ EN 60695-10-2:2018

Випробування на пожежну небезпеку. Частина 10-2. Анормальне нагрівання. Метод випробування на стійкість до тиску, створеного кулькою

 

ДСТУ EN 60695-2-11:2018

Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Метод випробування розжареним дротом готових виробів на горючість (GWEPT)

 

ДСТУ EN 60695-2-10:2018

Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-10. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Устатковання та загальна процедура випробування розжареним дротом

 

ДСТУ EN 60811-403:2016

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 403. Різноманітні методи випробування. Випробування на озоностійкість зшитих компаундів

 

ДСТУ EN 60335-2-102:2017

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів для спалювання газу, рідкого й твердого палива, що мають електричні з’єднання

 

ДСТУ EN 50580:2018

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Додаткові вимоги до розпилювальних пістолетів

 

ДСТУ EN 16281:2017

Вироби для захисту дітей. Пристрої блокування вікон та дверей, які унеможливлюють відкривання їх дітьми. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

 

ДСТУ EN 15811:2016

Сільськогосподарські машини. Огорожі захисні нерухомі та огорожі захисні з блокуванням і фіксацією або без неї для рухомих частин механічної передачі. Вимоги щодо безпеки

 

ДСТУ EN 12596:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра

 

ДСТУ EN 12595:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості

 

ДСТУ EN 12592:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення розчинності

 

ДСТУ EN 12221-2:2017

Вироби для дітей і догляду за дітьми. Сповивальні столики побутові. Частина 2. Методи випробування

 

ДСТУ EN 12053:2016

Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробування для вимірювання шумового випромінення

 

ДСТУ EN 1870-15:2016

Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопиляльні. Частина 15. Багатолезові верстати для поперечного розпилювання з вбудованою подачею оброблюваної деталі й ручним завантаженням та/або вивантаженням

 

ДСТУ EN 1005-1:2018

Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення понять

 

ДСТУ EN 894-3:2017

Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування

 

ДСТУ EN 58:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

 

ДСТУ ISO 13326:2017

Шини пневматичні. Методи визначення однорідності

 

ДСТУ ISO 4209-2:2017

Шини (метричні серії) та ободи для вантажних автомобілів і автобусів. Частина 2. Ободи

 

ДСТУ ISO 3877-2:2017

Шини, вентилі та камери. Перелік термінів-відповідників. Частина 2. Вентилі

 

ДСТУ 8816:2018

Шини пневматичні для легкових автомобілів та причепів до них. Загальні технічні умови

 

ДСТУ 8815:2018

Шини пневматичні для вантажних колісних транспортних засобів та причепів до них. Загальні технічні умови

 

ДСТУ 8814:2018

Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та визначення понять

 

ДСТУ 8730:2017

Шини з регульованим тиском. Загальні технічні вимоги

 

ДСТУ 8602:2015

Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення

 

ДСТУ 8299:2015

Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях

 

ДСТУ 7498:2014

Геотермальна енергетика. Терміни та визначення понять

 

ДСТУ В 8823:2018

Засоби системи впізнавання «Свій — чужий» Mk XA. Загальні технічні вимоги

 

ДСТУ В 8822:2018

Засоби радіолокаційної системи державного впізнавання. Наземні радіолокаційні запитувачі. Загальні технічні вимоги

 

ДСТУ В 8821-1:2018

Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Частина 1. Основні терміни та визначення понять

 

ДСТУ В-П 15.601:2018

Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Ремонтні документи на озброєння та військову техніку. Правила розроблення

 

ДСТУ В-П 15.001:2018

Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Основні положення

 

 

СЕРПЕНЬ 2019

 

ДСТУ HD 604 S1:2018

Кабелі силові на напругу 0,6/1,0 кВ та 1,9/3,3 кВ зі спеціальними показниками пожежної небезпеки для використання на електричних станціях

 

ДСТУ ITU-R BT.2077-2:2018

Телебачення мовленнєве. Інтерфейси цифрові послідовні реального часу для сигналів телебачення надвисокої чіткості. Загальні технічні вимоги

 

ДСТУ ITU-R BT.1368-13:2018

Цифрове телевізійне мовлення. Критерії планування служби цифрового наземного телевізійного мовлення, зокрема захисні відношення в діапазонах ДВЧ/УВЧ

 

ДСТУ EN ISO 23125:2018

Верстати. Безпечність. Верстати токарні

 

ДСТУ ETSI EN 302 755:2018

Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Структура кадрів, канальне кодування та методи модуляції в системі цифрового наземного телевізійного мовлення другого покоління (DVB-Т2)

 

ДСТУ ETSI EN 302 510:2018

Радіообладнання малого радіуса дії. Імпланти медичні мембранні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 30 МГц до 37,5 МГц. Технічні вимоги та методи випробування

 

ДСТУ ETSI EN 301 908-15:2018

Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 15. Повторювачі з радіотехнологією E-UTRA та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування

 

ДСТУ HD 603 S1:2018

Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ

 

ДСТУ IEC 61010-2-120:2018

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-120. Додаткові вимоги щодо безпечності механічних елементів устатковання

 

ДСТУ IEC 61010-2-030:2018

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до устатковання, яке маєвипробувальні або вимірювальні кола

 

ДСТУ EN 61000-4-2:2018

Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів

 

ДСТУ ISO/IEC 40180:2018

Інформаційні технології. Якість навчання, освіти та підготовки. Основні принципи та еталонна структура

 

ДСТУ ISO/IEC 29101:2018

Інформаційні технології. Методи захисту. Структура архітектури забезпечення прайвесі

 

ДСТУ ISO/IEC 15444-1:2018

Інформаційні технології. Система кодування зображень JPEG 2000. Частина 1. Базова система кодування

 

ДСТУ ISO/TR 14073:2018

Екологічне управління. Водний слід. Ілюстративні приклади застосування ISO 14046

 

ДСТУ ISO/IEC TR 13594:2018

Інформаційні технології. Безпека нижніх рівнів

 

ДСТУ EN 13979-1:2018

Залізничний транспорт. Колісні візки. Моноблочні колеса. Технічна процедура затвердження. Частина 1. Колеса ковані та катані

 

ДСТУ EN 12663-1:2018

Залізничний транспорт. Вимоги до конструкцій кузова залізничного транспортного засобу. Частина 1. Локомотиви та пасажирський рухомий склад (і альтернативний метод для вантажних вагонів)

 

ДСТУ EN 1853:2018

Сільськогосподарські машини. Причепи. Вимоги щодо безпеки

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 2019

 

ДСТУ ETSI EN 302 194-2:2018

Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радар навігаційний, який застосовують на внутрішніх водних шляхах. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування

 

ДСТУ ETSI EN 300 341:2018

Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з інтегрованою антеною для передавання сигналів ініціювання специфічного відгуку в приймачі. Технічні вимоги та методи випробування

 

ДСТУ ISO/ІЕС TR 38504:2018

Інформаційні технології. Керування інформаційними технологіями. Настанова для базованих на принципах стандартів щодо керування інформаційними технологіями

 

ДСТУ ISO/ІЕС 38505-1:2018

Інформаційні технології. Керування інформаційними технологіями. Керування даними. Частина 1. Застосування ISO/IEC 38500 до керування даними

 

ДСТУ ISO/ІЕС 30105-4:2018

Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 4. Терміни та поняття

 

ДСТУ ISO/ІЕС 18384-1:2018

Інформаційні технології. Еталонна архітектура для сервіс-орієнтованої архітектури. Частина 1. Термінологія та поняття

 

ДСТУ ISO/ІЕС TS 17027:2018

Оцінювання відповідності. Словник щодо компетенції осіб, які сертифікують персонал

 

ДСТУ ISO/ІЕС 14476-3:2018

Інформаційні технології. Розширений протокол обміну даними транспортного рівня. Частина 3. Специфікація дуплексного багатоадресного пересилання

 

ДСТУ ISO/TS 14027:2018

Екологічні марковання та декларації. Розроблення правил щодо категорії продукції

 

ДСТУ ISO 14026:2018

Екологічні марковання та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля

 

ДСТУ ISO 14024:2018

Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури

 

ДСТУ ISO 8655-5:2018

Пристрої мірні поршневі. Частина 5. Дозатори

 

ДСТУ ISO 8655-3:2018

Пристрої мірні поршневі. Частина 3. Поршневі бюретки

 

ДСТУ ISO 8655-1:2018

Пристрої мірні поршневі. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувачеві

 

ДСТУ EN ISO 4414:2018

Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складових частин

 

ДСТУ EN 62053-24:2018

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 24. Статичні лічильники реактивної енергії для основної частоти (класи точності 0,5 S, 1 S та 1)

 

ДСТУ EN 62053-22:2018

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класи точності 0,2 S та 0,5 S)

 

ДСТУ EN 62053-11:2018

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класи точності 0,5, 1 та 2)

 

ДСТУ EN 61094-1:2018

Мікрофони вимірювальні. Частина 1. Технічні характеристики лабораторних еталонних мікрофонів

 

ДСТУ EN 60904-9:2018

Прилади фотоелектричні. Частина 9.Вимоги до характеристик імітаторів сонячного випромінювання

 

ДСТУ EN 60079-11:2017

Вибухонебезпечні середовища. Частина 11. Вид вибухозахисту іскробезпечне електричне коло «і»

 

ДСТУ EN 60051-9:2018

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 9. Рекомендовані методи випробування

 

ДСТУ EN 60051-2:2018

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів

 

ДСТУ EN 60051-1:2018

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 1. Визначення та основні вимоги для всіх частин

 

ДСТУ EN 50117-1:2018

Кабелі коаксіальні для кабельних розподільчих мереж. Частина 1. Загальні технічні вимоги

 

ДСТУ EN 16905-3:2018

Теплові насоси з газомоторним приводом. Частина 3. Умови випробування

 

ДСТУ EN 15372:2018

Меблі. Міцність, довговічність та безпека. Вимоги до столів непобутової призначеності

 

ДСТУ EN 15163:2018

Машини та установки для видобутку та оброблення природного каменю. Вимоги щодо безпечності алмазних дротових пилок

 

ДСТУ EN 14253:2018

Вібрація механічна. Вимірювання та обчислювання впливу на здоров’я загальної виробничої вібрації. Практична настанова

 

ДСТУ EN 12921-2:2018

Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 2. Безпечність машин, що використовують рідини для чищення на водній основі

 

ДСТУ EN 12697-46:2018

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Визначення низькотемпературної тріщиностійкості за одновісного розтягу

 

ДСТУ EN 12697-27:2018

Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 27. Відбирання проб

 

ДСТУ EN 10263-1:2018

Пруток, стрижні й дріт сталеві для холодного висаджування та холодного видавлювання. Частина 1. Загальні технічні умови постачання

 

ДСТУ EN 10140:2018

Штаба сталева холоднокатана вузька. Допуски на розміри та форму

 

ДСТУ EN 10079:2018

Вироби сталеві. Номенклатура

 

ДСТУ 8855:2019

Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)

 

ДСТУ 8805:2018

Мости та труби. Опорні частини автодорожніх мостів. Вимоги щодо вибору та влаштування

 

 

ЖОВТЕНЬ 2019

 

ДСТУ 4282:2018

Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови

 

ДСТУ ETSI EN 300 330:2018

Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання смуги частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи смуги частот від 9 кГц до 30 МГц. Технічні вимоги та методи випробування

 

ДСТУ ETSI EN 300 086:2018

Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з внутрішнім або зовнішнім радіочастотним з’єднувачем, призначене насамперед для аналогового передавання мови. Технічні вимоги та методи випробування

 

ДСТУ OIML R 137-1-2:2018

Лічильники газу. Частина 1. Метрологічні й технічні вимоги. Частина 2. Методи підтвердження метрологічних і технічних характеристик

 

ДСТУ EN ISO 14159:2018

Безпечність машин. Гігієнічні вимоги до конструкції машин

 

ДСТУ EN ISO 11442:2018

Технічна документація на продукцію. Управління документацією

 

ДСТУ EN ISO 527-5:2018

Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 5. Умови випробування односпрямованих волокнистих пластмасових композитів

 

ДСТУ EN ISO 527-4:2018

Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 4. Умови випробування для ізотропних та ортотропних, армованих волокном пластмасових композитів

 

ДСТУ ISO/IEC TR 24704:2018

Інформаційні технології. Кабельні мережі в приміщенні користувача для точок безпроводового доступу

 

ДСТУ ISO/IEC TR 19795-3:2018

Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 3. Модально-специфічне випробування

 

ДСТУ ISO/IEC 30105-1:2018

Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів послуг, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 1. Еталонна модель процесу

 

ДСТУ ISO/ІЕС 29794-1:2018

Інформаційні технології. Якість біометричних зразків. Частина 1. Структура

 

ДСТУ ISO/ІЕС 19795-6:2018

Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 6. Методика випробування для оперативного оцінювання

 

ДСТУ ISO/ІЕС 19795-4:2018

Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 4. Експлуатаційні випробування на функційну сумісність

 

ДСТУ ISO/IEC 15026-4:2018

Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 4. Гарантування в життєвому циклі

 

ДСТУ ISO 17123-8:2018

Оптика та оптичні прилади. Процедури польових випробувань геодезичних та топографічних приладів. Частина 8. Приймачі ГНСС, що працюють у режимі вимірювань у реальному часі (RTK)

 

ДСТУ ISO 37001:2018

Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування

 

ДСТУ ISO 8655-6:2018

Пристрої мірні поршневі. Частина 6. Гравіметричний метод для визначення похибки вимірювання

 

ДСТУ EN 61009-2-1:2018

Вимикачі автоматичні, керовані диференційним струмом, з умонтованим захистом від надструмів, побутової та аналогічної призначеності (ВАДЗН). Частина 2-1. Застосування загальних правил до вимикачів, функційно незалежних від напруги мережі

 

ДСТУ EN 60904-10:2018

Прилади фотоелектричні. Частина 10. Методи вимірювання лінійності характеристик

 

ДСТУ EN 60904-5:2018

Прилади фотоелектричні. Частина 5. Визначення еквівалентної температури методом вимірювання напруги холостого ходу

 

ДСТУ EN 60695-11-4:2018

Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-4. Випробувальне полум’я. Полум’я потужністю 50 Вт. Устатковання та метод перевіряння відповідності технічним вимогам

 

ДСТУ EN 13398:2018

Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення еластичності

 

ДСТУ EN 13108-8:2018

Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 8. Регенерований асфальтобетон

 

ДСТУ EN 13108-6:2018

Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 6. Литий асфальтобетон

 

ДСТУ EN 547-2:2018

Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу

 

ДСТУ EN 547-1:2018

Безпечність машин. Розміри тіла людини. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

 

ДСТУ 8835:2019

Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови

 

ДСТУ 7202:2019

Засоби допоміжні для осіб з обмеженням життєдіяльності. Класифікація та термінологія

 

ДСТУ 4876:2019

Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги

 

ДСТУ 4070:2019

Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги щодо пасивної безпеки

 

До уваги замовників робіт та послуг!

Хмельницька філія ДП "Вінницястандартметрологія" швидко і якісно надасть комплекс послуг із сертифікації продукції, методичну і практичну допомогу з питань стандартизації, виконає роботи у галузі метрології, пропонує надання послуг із проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи відповідно до галузі акредитації. Найкоротші терміни проведення робіт – це економія Вашого часу та коштів.

Звертайтесь до нас за адресою:

Хмельницька філія ДП "Вінницястандартметрологія" , м. Хмельницький, вул. Свободи, 7,

e-mail: hmcsms@infocom.km.ua

  • з питань проведення лабораторних випробувань харчової продукції, сільськогосподарської сировини та продукції промислової групи: (0382) 65-20-00, (067) 311-64-45 – начальник випробувальної лабораторії
  • з питань надання послуг із сертифікації: (0382) 65-63-36, (067) 311-15-71 – заступник директора з підтвердження відповідності
  • з питань проведення робіт у галузі метрології: (0382) 65-65-03, (067) 311-64-46 – заступник директора з метрології
  • приймання ЗВТ та робота з замовниками – (0382) 65-05-26;
  • приймальня директора: (0382) 65-60-76.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер